Omgevingsvergunning Vechtrijk fase 1 verleend

16 oktober '20

Goed nieuws! Op 13 oktober j.l.. is de omgevingsvergunning voor Vechtrijk fase 1 (Weesp 4A1, fase 1) verleend door de gemeente en ligt ter inzage.

Inzagetermijn

Nadat een omgevingsvergunning wordt afgegeven ligt deze 6 weken ter inzage bij de gemeente. In deze periode is het mogelijk bezwaar te maken op de verleende vergunning. Bij geen bezwaren wordt de vergunning eind november onherroepelijk. Ook verloopt de verkoop van de woningen heel voorspoedig. De verwachting is dat we binnen een paar weken het voorverkooppercentage van 70% hebben gehaald.

‘Hoera-brief’

Zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is, kunnen we de aannemer de opdracht geven de start van de bouw te gaan voorbereiden. De kopers krijgen dan de zogenaamde ‘Hoera-brief’ en worden uitgenodigd bij de notaris voor het transport. Een afspraak inplannen voor levering van de grond kan tot 4 weken na dagtekening van de brief. Hierbij zijn we voornemens de kopers in de gelegenheid te stellen, indien gewenst, dit jaar nog te kunnen transporteren. Om snel te kunnen handelen is het verstandig de hypotheekstukken hiervoor alvast op orde te brengen.

  Bekijk de woningen
  Lees het laatste nieuws