Help de Weespersluis-kikkers verhuizen

19 juli '18

In én rondom het nieuwe woonlandschap Weespersluis is veel ruimte voor water, groen en natuur. In het natuurgebied komen beschermde diersoorten voor, zoals heikikkers en rugstreeppadden. Tijdens de bouwwerkzaamheden zorgt een team van ecologen ervoor dat deze dieren beschermd worden.

Hoe gaat het vangen van de kikkers en padden in zijn werk?

Voor de bouw van de woningen wordt telkens een deel van de Bloemendalerpolder (Weespersluis) afgeschermd van de rest van de polder. In dat deel van de polder moeten de amfibieën worden gevangen. De dieren worden uitgezet in het deel van de Bloemendalerpolder dat een natuurbestemming krijgt. Het vangen van de kikkers en padden gebeurt door emmers in te graven. In de emmers is voedsel te vinden voor de kikkers en padden. Tweemaal per dag worden de emmers gecontroleerd op gevangen dieren. Deze dieren worden meegenomen en uitgezet in het natuurgebied.

Aanmelden?

Het vangen gaat op 20 augustus van start, tot het moment dat er vijf dagen achtereen geen dieren worden gevangen. Het vangen vindt plaats onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een ecoloog. Het afvangen wordt zeven dagen per week uitgevoerd. Er wordt gewerkt in groepjes van vier mensen (14+), onder leiding van één ecoloog.

Er wordt vooraf instructie gegeven en het is de bedoeling dat vrijwilligers - tegen een vergoeding - een aantal dagdelen beschikbaar zijn. Heb je interesse? Neem dan contact op met de ecoloog van de GEM Bloemendalerpolder, Peter van der Linden, via e-mailadres: [email protected]